Tại sao shisha được dùng mọi nơi

Tại sao shisha được dùng mọi nơi

Với thuốc lá điện tử , hơi nước được tạo ra sẽ tiêu tan trong vòng vài giây. Điều này có nghĩa là ngay cả khi bạn sử dụng nó, hơi nước sẽ không đi quá xa và không ai bị ảnh hưởng. Đây là lý do tại sao nó được chấp nhận rộng rãi ở những nơi mà khói thuốc lá truyền […]